01-- Лука - Благовещение - Ангелът - " Дух Свети ще дойде върху теб "
-- -- Luke - Annunciation - The angel " The Holy Spirit will come upon you... "

02-- Лука - " Раждането на Младенеца "
-- -- Luke - " The birth of Infant Jesus"

03-- " Бягство в Египет " - Матей
-- -- " Escape to Egypt" - Matthew

04-- " Заколение на младенците "
-- -- " Slaughter of babes"

05 --Матей - " Кръщане "
------Matthew - " Christening"

06-- " Изкушението на Христос в пустинята " - Матей
----- " The temptation of Christ in the Desert"- Matthew

07 --" Изгонване на търговците от Храма " - Йоан
- ----" Cleansing of the temple " - John

08---" Христос и самарянката при извора " Йоан
------" Christ and the Samaritan woman at the spring " - John

09-- " Чудният улов на риба " - Лука
------" The miraculous catch of fish" - Luke

10---Матей " Блаженни низшите по дух, защото е тяхно Небесното царство "
------Matthew " Blessed the poor in spirit, for theirs is the kingdom of Heaven "

11-- " Възкресението на сина на вдовицата " - Лука
------ The resurrection of the son of the widow" - Luke

12-- " Грешницата, която повярва " - Лука
----- " Sinners who believe" - Luke

13-- Марк - " Христос укротява бурятя: Защо сте тъй страхливи ? Нямате ли вяра ! "
------Mark - " Jesus calming the storm " “Why are you so afraid? Have you still no faith?”

14 --Марк - " Христос прогонва нечестивите духове "
------Mark - " Christ banish wicked spirits"

15 --Лука - " Христос изцелява прегърбената жена "
------Luke - " Christ Healing the hunched woman"

16-- Марк - " Христос възкресява младо момиче "
------Mark - " Christ resurrects a young girl"

16а-50-- Йоан - " Аз и Отец сме едно "
---------- John - " I and the Father are one "

17 -- Матей - " Христос излекува двама слепци "
------" Christ healed two blind men" - Matthew

18-- Христос - " Никой пророк не е без почит, освен в своята родина и в своя дом " Матей
------Christ, “A prophet is not without honor, save in his own country, and in his own home:” Matthew

19-- Марк - " Чудото с трите хлчба и трите риби "
------Mark - " The miracle of the five loaves and two fishes"

20-- Марк - " Чудо - Христос ходи по водата "
------Mark - " Miracle - Christ walking on the water"

21-- " Исус на прокажения - Стани и си иди. Твоятя вяра те изцели. " Лука
------" Jesus And the leper - Arise and go. Your faith has healed you." Luke

22-- Йоан - " Исус и каза: Нито аз те осъждам. Отиди си и не съгрешавай "
------John - So Jesus said, " Neither do I condemn you. Go, and sin no more."

23-- Йоан - Христос - " Вие сте от тези, които са долу. Аз не съм от този свят "
------John - Christ - " You are those who are down. I am not of this world"

24-- Йоан - Христос - " Истина, истина ви казвам.."
------John - Jesus - " Very truly I tell you.... "

25-- Йоан - " Христос изцелява слепия по рождение "
------"Jesus Heals a man born blind "

26-- Лука _ Исус с двете сестри - " Марта, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е потребно,
-----защото Мария избра добрата част, която не ще и се отнеме "
------Luke _ Jesus with two sisters -the Lord replied, -" Martha, you are worried and upset about many thingsс,
------but one thing is needful because Mary has chosen that good part, which shall not be taken away "

27-- Лука / Христос - " Горко на вас законници, защото отнехте ключа на знанието,
------самите вие не влязохте и на влизащите попречихте. "
------Luca / Christ - " Woe unto you, lawyers! for ye have taken away the key of knowledge:
------ye entered not in yourselves, and them that were entering in ye hindered."

28-- Лука - " Притча за блудниа син "
------Luke - " Parable of the Prodigal Son"

29-- Лука / Христос - " Не е възможно да не дойдат съблазните, но горко на този, чрез когото идват,"
------Luca / Christ - " Temptations to sin are sure to come, but woe to the one through whom they come !"

30-- Йоан - " Възкресението на Лазар "
------John - " Resurrection of Lazarus"

31-- Йоан - Христос - " Бедни винаги има между нас, но Мен не винаги имате "
------John - Christ - " The poor you will always have with you, but you will not always have Me."

32-- Марк - " Исус пред Йерусалим "
------Mark - " Jesus to Jerusalem"

33-- Матей - " Мнозина са призвани, а малцина избрани "
------Matthew - " Many are called, but few are chosen"

34-- Марк, Исус - " Отдавайте цезаревото на цезаря и Божието на Бога "
------Jesus - " Give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's."

35-- Матей / Исус - " Но горко вам, книжници и фарисеи, лицемери ! "
------Matthew / Jesus - " But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites!"

36-- Йоан - " Исус умива нозете на учениците си "
------John - " Jesus washed the feet of his disciples"

37-- Йоан / Исус - " Истина истина ви казвам, един от вас ще Ме предаде. "
------John / Jesus - "Truly, truly I tell you, one of you will betray me."

38-- Матей / " Вечеря на тайнството " , Исус взе хляб. Вземете яжте това е моето тяло.
------Взе чашата. Пийте от нея всички! Защото това е моята кръв. "
------Matthew / " Dinner Sacrament" Jesus took bread. Take, eat this is my body.
------He took the cup. Drink from it all! For this is my blood. "

39-- Йоан / Исус - " Аз Съм пътят, истината и животът. "
------John / Jesus - " I am the way, the truth and the life."

40-- Матей / Исус - " Отче мой, ако е възможно нека Ме отмине чаша. "
------Matthew / Jesus - "My Father, if it is possible, may this cup be cup pass away from me."

41-- Матей / " Предателят . Целувката на Йуда "
------Matthew / "The traitor. The Kiss of Judas"

42 --Йоан / Пилат - " Тогава ти цар ли си ?! " Съд
------John / Pilate - "Then thou a king then?" Court

43-- Йоан / Съд, Пилат - " Ето Човека ! "
------John / Court Pilate - "Behold the Man!"

44-- Лука - " Голгота "
------Luke - "Golgotha"

45-- Йоан - " Разпятие "
------John - "Crucifixion"

46-- Йоан - " Сваляне от кръста и полагане в гроба "
------John - "Descent from the Cross and laying in the grave"

47 --Матей - " Възкресение "
------Matthew - "Resurrection"

Paintings on the Four Gospel
©
Nikolay Maystorov
2016 - 2017
Acrylic 2